Alt Kategori Aracı

Biz Kimiz?

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği (STGMD) 2004 yılında, ülkemizde sivil ve katılımcı demokrasinin gereğine inanan bir grup fikir önderi ve sivil aktivist tarafından dernek statüsünde sivil bir yapı olarak kuruldu. STGM’nin Ankara’da 2005 yılında faaliyete geçen merkez ofisinin yanı sıra Adana, Diyarbakır, Eskişehir ve İzmir’de dört yerel destek merkezi bulunuyor. STGM’nin temel amacı sivil toplum kuruluşlarının, katılımcı demokraside daha aktif rol alabilmeleri için, kapasitelerinin geliştirilmesine destek olmaktır. STGM’nin verdiği destekler, ayni katkı biçiminde olup, yerel örgütlerin kendi yapabilme güçlerini artırma doğrultusundadır.

STGM, hedef grubu olarak seçmiş olduğu toplumsal cinsiyet, çocuk, insan hakları, gençlik, çevre, engelli hakları ve kültürel haklar / kültür-sanat konularında çalışma yapan sivil toplum örgütlerine çalışmalarında destek verir. Faaliyetleri arasında sivil ağların güçlendirilmesi için destek sağlamak; farklı alanlarda çalışan STÖ’ler (sivil toplum örgütleri) arasındaki diyaloğu artırmak; sivil örgütlerin lobi ve kampanya faaliyetlerine destek vermek sayılabilir.

 STGM’nin organizasyonunu üstlendiği ‘Sivil Sesler’ festivali, sivil toplum örgütlerinin farklı seslerini ve renklerini bir araya getiren bir buluşma olarak tasarlanıyor.

STGM hakkında daha fazla bilgi almak için www.stgm.org.tr internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Sosyal Medya Linkleri
arama